British Parliament (Hansard)

1803-2005 | 7.6 million speeches | 1.6 billion words


 Search corpus 

Overview / samples
About the corpus
Semantic tagging

Other corpora
Contact us


 


MAIN >  AF: Plants
 
If you were using the corpus, you could click on any word before to find the word (with that tag) in the corpus
CATEGORY MORE DETAIL EXAMPLES: WORD (PART OF SPEECH) # TOKENS
AF:01 Plants collectively dollop (n)  184garland (n)  71greenery (n)  68clump (n)  63rush (n)  55tuft (n)  22cover (n)  16tussock (n)  15thickness (n)  14
AF:02 Wild/cultivated plants vegetable (n)  5301wild (j)  1991spontaneous (j)  1336trained (j)  1224champion (n)  720plantation (n)  702maiden (j)  535victual (n)  253fruit (n)  219
AF:03 Valued plants and weeds strangle (v)  2097windfall (n)  1972fruit (n)  1851choke (v)  1386simple (j)  370weed (n)  166infirmity (n)  157virtual (j)  133stock (v)  62
AF:04 Plants defined by habitat/distribution station (v)  7133submarine (n)  5352migrant (n)  3279iron-clad (n)  2054alien (n)  1573hardy (j)  1549flora (n)  1398immigrant (n)  1396formation (n)  1264
AF:05 Plants defined by age/cycles late (j)  50567young (j)  6287ripe (j)  5763perpetual (j)  3804hasty (j)  1924perennial (j)  832ripen (v)  649biennial (n)  527annual (n)  470
AF:06 Plants defined by growth/development grow (v)  14471grower (n)  12667put (v)  9871nursing (j)  7856creep (v)  3192climb (v)  2423well-to-do (j)  2341stem (v)  2180sterile (j)  1259
AF:07 Tree/woody plant tree (n)  5983brake (n)  3357fruit (n)  2884forest (n)  2569hedgerow (n)  2278grove (n)  1949grower (n)  1940timber (n)  1780standard (j)  1596
AF:08 Defined by nutrition/respiration, etc. transpire (v)  2258sensible (j)  1102excrement (n)  129respiration (n)  92model (n)  81suck (v)  41mocking (j)  36photosynthesis (n)  24peeler (n)  23
AF:09 Appearance of plant uniform (j)  792network (n)  669smooth (j)  205vacuous (j)  120hooded (j)  93shining (j)  53mealy (j)  37pencilled (j)  21variegated (j)  13
AF:10 Part of plant fundamental (j)  76328initial (j)  27818scale (n)  24658collective (j)  22123member (n)  21525vessel (n)  19095root (n)  18488branch (n)  15478function (n)  13785
AF:11 Disease of/injury to plants blight (n)  3628firing (n)  488blighted (j)  388blast (v)  242blight (v)  214nest (n)  200blast (n)  110fire (v)  88measles (n)  85
AF:12 Particular plants/herbs/shrubs grass (n)  9623good (j)  8869panic (n)  7956rush (n)  1993nettle (n)  1911hop (n)  1404mallow (n)  1044alkali (n)  1041churlish (j)  688
AF:13 Particular tree/shrub poplar (n)  7857missionary (n)  4931tax (n)  3838widowed (j)  2730cigar (n)  2471needle (n)  1130straw (n)  1117war (n)  1000conifer (n)  941
AF:14 Cactus and allies opuntia (n)  6torch (n)  1saguaro (n)  1
AF:15 Ferns fern (n)  227crozier (n)  93brake (n)  60crook (n)  45ferny (j)  3horsetail (v)  1woodsia (n)  1nardoo (n)  1
AF:16 Moss fog (v)  76mouth (n)  63cap (n)  38moss (v)  23fogged (j)  14sphagnum (n)  12mossy (j)  8lid (n)  6fog (n)  6
AF:17 Fungi fungus (n)  305curtain (n)  240uterus (n)  55veiled (j)  51fungal (j)  51substratum (n)  41imperfect (j)  35wrapper (n)  34yeast (n)  34
AF:18 Lichen shield (n)  4pelt (n)  2liverwort (n)  1
AF:19 Algae, seaweed seaweed (n)  497flag (n)  331alga (n)  319kelp (n)  277will-o'-the-wisp (n)  247maternal (j)  166algal (j)  129alg (n)  64wreck (n)  20
AF:20 Particular food plant/product sugar (n)  12602corn (n)  11437christian (n)  9720wheat (n)  8913marquis (n)  7025darling (n)  4997costing (n)  3979grain (n)  3740cereal (n)  3241
AF:21 Particular medicinal/food plants/parts balm (n)  147rue (n)  142panacea (n)  88cancer (n)  61mastic (n)  58cola (n)  43liquorice (n)  41wormwood (n)  37gentian (n)  32
AF:22 Yielding drug/narcotic tobacco (n)  2poke (n)  2
AF:23 Particular timber trees/shrubs ash (n)  2146yate (n)  2058rata (r)  895hardwood (n)  777rata (j)  490yew (n)  257mahogany (n)  211teak (n)  179larch (n)  116
AF:24 Yielding fibre/thatching/basket material linseed (n)  152jute (n)  134hemp (n)  64sola (n)  61shedding (n)  33flax-seed (n)  22kapok (n)  18hempen (j)  10thatch (n)  6
AF:25 Particular tree/plant yielding useful gum/resin carnauba (n)  10molle (n)  2kauri (j)  1landolphia (n)  1eucalyptus (n)  1
AF:26 Plant/nut/bean yielding oil rapeseed (n)  85sesame (n)  81cole (n)  33colza (n)  20jojoba (n)  7sesamum (n)  4navie (n)  2madia (n)  1bergamot (n)  1
AF:27 Plants used in dyeing woad (n)  46madder (n)  11anil (n)  5wold (n)  1pastel (n)  1nil (n)  1aal (n)  1
AF:28 Fragrant plants/plants used in perfumery lavender (n)  69myrrh (n)  15frankincense (n)  14rosemary (n)  5citronella (n)  3balm (n)  2patchouli (n)  1cassia (n)  1
AF:29 Particular cultivated/ornamental plants rose (n)  5905poppy (n)  776rosy (j)  762mum (n)  757innocent (n)  575drunkard (n)  512breeder (n)  343lily (n)  307daffodil (n)  306
AF:30 Plants perceived as weeds/harmful plants press (v)  20084ballote (v)  1131ballote (v)  1131dissect (v)  806dissect (v)  806botanical (j)  611botanical (j)  611botany (n)  545botany (n)  545botanic (j)  487botanic (j)  487cockle (n)  437cockle (n)  437smut (n)  376smut (n)  376moulder (n)  298moulder (n)  298
AF:30 Botany press (v)  20084ballote (v)  1131ballote (v)  1131dissect (v)  806dissect (v)  806botanical (j)  611botanical (j)  611botany (n)  545botany (n)  545botanic (j)  487botanic (j)  487cockle (n)  437cockle (n)  437smut (n)  376smut (n)  376moulder (n)  298moulder (n)  298